E-postlistor på lists.liu.se - administrativa länkar

Välkommen!

Nedan finns sammanställningen av Mailman e-postlistor som finns tillgängliga på lists.liu.se. Klicka på listans namn för att komma till listans konfigurationssida.Om du vill administrera en e-postlista som inte visas i sammanställningen nedan, lägg till '/' och därefter listans namn, på URL:en till webbsidan.
Du kan också skapa en ny e-postlista om du har tillgång till det.

Allmän information om listorna finns på översikt över e-postlistor.

(Skicka frågor och kommentarer till mailman@lists.liu.se.)

   
Lista Beskrivning
Activity-to-energy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Admchef [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-alumni [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-council [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-management [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-students [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-supervisors [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Aida-compute-users [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
AIDA-ledningsgrupp [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Algd.mai Algebra, geometri och diskret matematik på MAI
Alla.mai Alla på MAI
Amofack [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Amug [AMUG]
Andi.mai Analys och didaktik på MAI
Antagningsinformation Denna lista är för dig som är kontaktperson gentemot Antagningsenheten vid LiU och/eller bara önskar information om antagningsrelaterade frågor.
Antroforum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Avdelningschefer.mai Avdelningschefer på MAI
B-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
cam Centrum för affärsutveckling i mindre företag
Carer Informationslista från Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem.
Carer-doktorander [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Carer-expertrad [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Carer-framtidensskadeplats [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
carer-styrelse [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
choruslin Forum för medlemmar i Chorus Lin
choruslin-info Chorus Lins infolista
CMIV-info CMIV-internal
CMIV-MR [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv-mr-philips [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv-mr-siemens [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
CMIV-PhDstudents [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv-researchers [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
CNC-UM CMIVs Neuro-Club
Comm-students.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Commsys-master.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Commsys.isy Kommunikationssystem
Criticalfuturestudies [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cs.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Csg [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cspr-liu CSPRs interna lista
cspr-smhi CSPR o SMHI samarbete
CVL.isy Maillista för Datorseende
Cvlacademy-news.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
DA.isy Datorteknik
data.ias [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Didacticum-nyhetsbrev [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Digipat-linkoping [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Digital-examination Nyhetsbrev för digitala examinationer med WISEflow.
dso-ost Nätverk för dataskyddsombud inom offentlig sektor i Östergötland
Dvbf-humpa [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ekoinfo Ekonomiinformation från Ekonomienheten
Eks.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Embrace-language-group [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Embrace-project Email list for ITEA EMBRACE project
Embrace-wp3 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Eq_hallbarhet.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
filfakdokt Egen lista till filfak doktorander på IEI (även externa)
Filosofen Informationslista för forskare, lärare, doktorander och studenteri filosofi, vetenskapsteori, idé- och lärdomshistoria m.m. vidSveriges universitet och högskolor.Det finns även en FILOSOFEN-D lista, som används för diskussioner.
Filosofen-d Diskussionslista för forskare, lärare, doktorander och studenter i filosofi, vetenskapsteori, idé- och lärdomshistoria m.m. vid Sveriges universitet och högskolor.
foes [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Foes15 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
foes18_doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Fohandledare Forskningshandledare
Forskarstuderande.mai Forskarstuderande på MAI
FS.isy Fordonssystem
FunMat-II_all FunMat-II general information list (IFM-list)
Futuresahead2020 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Futuresahead2021 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
G-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Go-forskarkontakter [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
grants-office-nyhetsbrev Nyhetsbrev från Grants and Program Offices om forskningsfinansiering vid LiU
Gs Gröna Sektioner vid LiU
Gun-hu-protokoll [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Gymnasielarare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Gymnasierektorer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ha_test0.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Handledare.aspindustriellekonomi [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
helix-medarbetare_forskare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
helix-styrelse [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
helix-vr_koordinatorer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
hfn-ordinarie [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
hfn-styrelse [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hogstadielarare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hogstadierektorer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
hu-info Medicinska fakulteten informationslista
humpa Forte - ljud, ljus, dj.
Humsamserien [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
hydraulikdagar [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
IAESTE Nyheter från IAESTE LK Linköping
ias-friends [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ias-k2 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ias-public [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ICG.isy informationskodning
IFM-dpl IFM - Device Physics LAB users
IFM-lab-rubber IFM Rubber lab users
Iktspaningar [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
imv-fostud Information till forskarstuderande vid IMV
imv-info Information till anställda vid IMV
Info.cetis CETIS kontakt
Inquirynetwork [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ite-lnx-announce Nyhetsbrev ITE-Linux
ITnyheter IT-nyhetsbrev på LiU
KC [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Kc-bo-test [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
kulturstudier [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ladok-bak-och-framgrund Diskussionsforum för uppföljningsverktyget bak- och framgrund
Lagbevakare Lagbevakare inom miljö/arbetsmiljö/säkerhet
LINK-SIC Intern e-postlista för LINK-SIC
LINK-SIC-External [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
LiTH-PUG Kontaktlista inom PUG, LiTH:s pedagogiska utvecklingsgrupp
Liu-digitalt-forum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
liu-int-es Mailinglista för ekonomiintendenter (motsv.)
Liu-junior_faculty Utskick/Information till registrerade medlemmar i LIU-Junior Faculty.
Liu-junior_faculty-filfak [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-junior_faculty-medfak [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-junior_faculty-tekfak [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-juniorfacultynews [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-nytt-e E-postlista för LiU-nytt
Liu-nytt-s E-postlista för LiU-nytt
Liu-web Forum för webbredaktörer m.fl. vid LiU
Liudesign För informationsspridning bland LiUs designforskare och -lärare
Liuexpsust [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liuhum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
liukort-arbetare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
liuphd-board Please use contact@liuphd.se instead if you want to come in contact with the LiUPhD board (doktorandsektionen)
ln-gdpr Litet nätverk för GDPR
Lonehand Den här listan är till för lönehandläggarnas behov
Lsg-intern.isy LSG ISY
Mac-highed [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Medigit Mailinglista för Medical Digital Twin (MEDigiT) platformen vid CMIV
miljosamordn Lista för LiUs miljösamordnare
Mir.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Mlsem.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
MLUH Miljöledare inom Universitet och Högskolor
MR-fysik MR-fysik Linköping
MRiRT-QA MRiRT Q/A
MRiRT-Sverige Om användning av MR inom radioterapi
Ms-premier-info Information om och från LiUs Microsoft Premier Support
Nadik [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
NISAL Newsletter about research on loneliness.
nmr-users-mail Nordic Magnetic Resonance Users Mail
No-reply.kurt.it [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Nyheter-tema-barn [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Nyheter.it Driftinfo från LiU Kundcenter
Nyhetsbrev-cetis [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Nylistapeter [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Obelix.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ompelabstrategy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Opencps.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicaannounce3.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicaannounceaccess.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
P1 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
P2 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
P3 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
P6-extern [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
p6-temat Information och maillista till forskningsprogram på tema t
Paff [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-nyalista [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-nyalista1 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-nyalista2 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Pius.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
PMR-Users-Mail [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Postdoctrack [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Prefekt Listan är avsedd för information till prefekter
Programvaror.it [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Psykologprogrammet.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Quantforum.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
RAD-sem Radiofysiks seminarier
Registratorer Information till registratorer vid Linköpings information.
REMESOsem-bounces E-mail list with information about REMESO:s seminar activities
Rpsg-remeso E-mail list for the REMESO Research and Publication Strategy Group
Rt_labbassar.isy Reglertekniks Labassar
Rtisim.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sakerhet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Samverkansenheten Medarbetare på Samverkansenheten
SCFMR-UM Forum för svensk klinisk funktionell magnetresonans för kliniker och forskare
Scientium-Others Forum Scientium - Non members
Scientium-SC Forum Scientium Student Council
Scientium-Students [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
sec-info Diskussionslista för IT-säkerhetsfrågor vid LiU
Securitylink [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Securitylink_mg Security Link Management Board
Semmed.isy Upcoming seminars at Automatic Control, LiU
sicfp-invitation [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
sicfp21 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
SMRLink-UM Lista om MR-säkerhet (SMRlink)
sna-sweden info sharing about Sweden-based social network research
SoRoS Social Robotics Sweden
stripe Information och maillista till forskningsprogram på tema t
Studievagledare.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Studivagledare.psykolog.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sweminetechnet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sysid.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
T-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
TEDxNorrkopingInfo [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
tekfakdokt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
TelefonDK [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-b [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-phdcouncil-board [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-t [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-t-dippare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tematisktforum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tenta.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Test Testpostningslista
testlista1.ida testlista 1 IDA
Testlista44 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
tevs-temat Information och maillista till forskningsprogram på tema t
Tima.mai Tillämpad matematik på MAI
Us-foredragning [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Us-protokoll [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Uv-nytt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
V-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Values-temat [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Valuesinternt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Venue Nytt från tidskriften Venue
Vild Informationsforum för friluftsföreningen Vild!
Vild-planket Öppet diskussionsforum för friluftsföreningen Vild!
vision-seminars.isy Computer and Robot Vision Seminar Announcements
Vs.mai Verksamhetsstöd på MAI
Webbenheten [det finns ingen beskrivning tillgänglig]

Delivered by Mailman
version 2.1.15
Python Powered GNU's Not Unix