E-postlistor på lists.liu.se - administrativa länkar

Välkommen!

Nedan finns sammanställningen av Mailman e-postlistor som finns tillgängliga på lists.liu.se. Klicka på listans namn för att komma till listans konfigurationssida.Om du vill administrera en e-postlista som inte visas i sammanställningen nedan, lägg till '/' och därefter listans namn, på URL:en till webbsidan.
Du kan också skapa en ny e-postlista om du har tillgång till det.

Allmän information om listorna finns på översikt över e-postlistor.

(Skicka frågor och kommentarer till mailman@lists.liu.se.)

   
Lista Beskrivning
Activity-to-energy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Admchef [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
AF-info Lista för utskick av information till AF:s medlemmar.
Agora-alumni [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-council [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-management [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-students [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-supervisors [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ALL.isy Alla på ISY
Alla.mai Alla på MAI
Amug [AMUG]
Antagningsinformation Denna lista är för dig som är kontaktperson gentemot Antagningsenheten vid LiU och/eller bara önskar information om antagningsrelaterade frågor.
Antroforum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Archivetest [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Avdelningschefer.mai Avdelningschefer på MAI
B-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Bm.mai Beräkningsmatematik på MAI
Bmund.mai Undervisare på Beräkningsmatematik vid MAI
Ca.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Campusinfo-norrkoping Information från hyresvärd till hyresgäst,
Campusinfo-valla Information från hyresvärd till hyresgäst,
Carer Informationslista från Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem.
carer-styrelse [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cetis.cetis [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
choruslin Forum för medlemmar i Chorus Lin
choruslin-info Chorus Lins infolista
CMIV-info CMIV-internal
Cmiv-mr [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv-mr-philips [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv-mr-siemens [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
CMIV-PhDstudents [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv-researchers [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv_digipat Utskick Nyhetsbrev Digital Patologi
CNC-UM CMIVs Neuro-Club
CNG Centrala nätverksgruppen
Comm-students.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Commsys-master.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
CommSys-seminars.isy Kommunikationssystem seminarier
Commsys.isy Kommunikationssystem
Consensus-Medlemsinformation [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
consensus-news Nyhetsbrev från Consensus
Consensus-potentiella [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cs.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Csg [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cspr-liu CSPRs interna lista
cspr-smhi CSPR o SMHI samarbete
CVL.isy Maillista för Datorseende
Cvlacademy-news.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
DA.isy Datorteknik
Datorsupport.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Dhcp-admin.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Dhcpreg.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Digipat-linkoping [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Digital-learning Nätverket för Forskning och erfarenheter av digitala redskap i lärmiljöer/undervisning vid LiU
Directormusices Nätverk för director musices (motsv) vid svenska universitet.
Diskmon.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Doktorand.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
doktorander-anst.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
doktorander-ejanst.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
doktorander-int.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
doktorander.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Doktorander.isy PhD students ISY
Drift-liunytt.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Drift-lokal.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Drift-timeedit.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Dvbf-humpa [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ekoinfo Ekonomiinformation från Ekonomienheten
Eks.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Elliit Maillista för forskningssatsningen eLLIIT
Eoolt.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Eq_hallbarhet.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
esreamembers.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Esreasc.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Filosofen Informationslista för forskare, lärare, doktorander och studenteri filosofi, vetenskapsteori, idé- och lärdomshistoria m.m. vidSveriges universitet och högskolor.Det finns även en FILOSOFEN-D lista, som används för diskussioner.
Filosofen-d Diskussionslista för forskare, lärare, doktorander och studenter i filosofi, vetenskapsteori, idé- och lärdomshistoria m.m. vid Sveriges universitet och högskolor.
Fog.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Fograpport.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Foing [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Forskarstuderande.mai Forskarstuderande på MAI
Fredagsmys [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
FS.isy Fordonssystem
G-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Go-forskarkontakter [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
grants-office-nyhetsbrev Nyhetsbrev från Grants Office om forskningsfinansiering vid LiU
Gs Gröna Sektioner vid LiU
Gun-hu-protokoll [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Gymnasielarare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Gymnasierektorer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ha_test0.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
handledare.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helix [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helix-book [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helix.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixacademy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixconf2013 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixforskare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixforskare.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixhmt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixiab [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixinkind [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixkonferens [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixkontakter [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixkorridor [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixnab [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixpartners [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixpartners.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixpartnersalla [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixstyrelse [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixstyrelse.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixvr [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hogstadielarare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hogstadierektorer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Holding [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hrplus-omvarld.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hrplus-sysforv.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hrplus-teknik.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
hu-info Medicinska fakulteten informationslista
humpa Forte - ljud, ljus, dj.
Humsamserien [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
huvudhandledare.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
IAESTE Nyheter från IAESTE LK Linköping
Ias-public [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ICG.isy informationskodning
Icpcanalytics.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Idaext.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ihvdoktorander01.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ihvdoktorander03.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ihvdoktorander05.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ihvdoktorander07.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ihvdoktorander09.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
IK [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ike [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Iktspaningar [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
imv-fostud Information till forskarstuderande vid IMV
imv-info Information till anställda vid IMV
Inkopsnytt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Inquirynetwork [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Internationellt-nyhetsbrev [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
IWFLUX Reserach Network IWFLUX
Junkmail.isy All that stuff you didn't need to know (mainly for RT's eyes)
Kallekula1 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Kansli.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
KC [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Kontakter-temag [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
kulturstudier [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Kurt.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ladok-bak-och-framgrund Diskussionsforum för uppföljningsverktyget bak- och framgrund
Lagbevakare Lagbevakare inom miljö/arbetsmiljö/säkerhet
LCSB Systems biology at Linköping University
LINK-SIC Intern e-postlista för LINK-SIC
Lintek-potentiella [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Lisam-nyhetsbrev Nyhetsbrev för Lisam
Lisen Seniorföreningens maillista
Lith-pug Kontaktlista inom PUG, LiTH:s pedagogiska utvecklingsgrupp
Liu-40 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-beslut-liu [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-ca.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-digitalt-forum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
liu-int-es Mailinglista för ekonomiintendenter (motsv.)
Liu-junior_faculty Utskick/Information till registrerade medlemmar i LIU-Junior Faculty.
Liu-junior_faculty-filfak [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-junior_faculty-medfak [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-junior_faculty-tekfak [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-juniorfacultynews [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-news [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-nytt-e E-postlista för LiU-nytt
Liu-nytt-e-test [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-nytt-s E-postlista för LiU-nytt
Liu-web Forum för webbredaktörer m.fl. vid LiU
Liudesign För informationsspridning bland LiUs designforskare och -lärare
Liudok-info information till användare av LiUDok
Liuexpsust [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
liukort-arbetare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
liukort-info-student Information om liu-kortet
Liukort-intern Interninformation LiU-kort
liuphd-board [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Lonehand Den här listan är till för lönehandläggarnas behov
Lsg-intern.isy LSG ISY
Mac-highed [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Mailman.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Miljo Diskussion kring miljöfrågor vid LiU
miljoforsk Informationsspridning och diskussion om forsknings- och utbildningsfregor inom omredet miljv
Miljorevisorer utsedda
miljosamordn Lista för LiUs miljösamordnare
Mimernet.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Mir.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
mlrg.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Mlsem.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Modprod-announce.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Modprod-board.ida MODPROD center board
Modprod-members.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Modrio.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Moses-announce.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Moses-members.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Moses.ida MOSES Steering committee
MR-fysik MR-fysik Linköping
MRiRT-QA MRiRT Q/A
MRiRT-Sverige Om användning av MR inom radioterapi
Ms-premier-info Information om och från LiUs Microsoft Premier Support
Ms.mai Matematisk statistik på MAI
Mtm.mai Matematik och tillämpad matematik på MAI
Nadik [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Net Information och diskussion om datornät vid LiU
Nfsun.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
NISAL Newsletter about research on loneliness.
Njvet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
nmr-users-mail Nordic Magnetic Resonance Users Mail
No-reply.kurt.it [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Nsc-hyresgastinfo [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Nyheter.it Driftinfo från LiU Kundcenter
Nyhetsbrev-cetis [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Nyhetsbrev-likavillkor Ge nyheter om lika villkor, jämställdhet och mångfald inom universitetsvärlden och i samhället.
Obelix.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
okk En lista för Östgöta kammarkörs medlemmar
Omusability.ida For general OpenModelica usability issues.
Opencps.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelica-twitter.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelica.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicaannounce1.ida For all those who want to stay up to date in OpenModelica world.
Openmodelicaannounce3.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicaannounceaccess.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicabuilds.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicacrashreports.ida Sends the OpenModelica crash reports.
Openmodelicadevelopers.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicainterest.ida For users and developers that want to participate to discussions and to the community.
Openmodelicamacusers.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicaoptim.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicapython.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openprod.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Opt.mai Optimeringslära på MAI
Orm-medlem Listan ska användas till att kommunicera aktiviteter i nätverket och andra typer av information av värde för nätverkets medlemmar
Osmc-board.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Osmc.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
p6-temat Information och maillista till forskningsprogram på tema t
Paff [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
pdm-nyciving [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Pedius.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Pediustemp.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-nyalista [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-nyalista1 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-nyalista2 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-testlista [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Piau.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Piautemp.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Pius.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
PMR-Users-Mail [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Polopoly-info [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
polopoly-referensgrupp Forum för diskussion och erfarenhetsutbyte för polopolys referensgrupp
ppgu [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Prefekt Listan är avsedd för information till prefekter
Print-solution Listan ska bestå av intresserade tekniker och behandla skrivarlösningen.
Programvaror.it [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Psykologprogrammet.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Public [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
qdoktorander.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Quantforum.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
RAD-sem Radiofysiks seminarier
Registratorer Information till registratorer vid Linköpings information.
Remeso-nbrev-eng REMESO Newsletter
REMESOsem-bounces E-mail list with information about REMESO:s seminar activities
Root-console.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Rpl.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Rpl.ibv [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Rpsg-remeso E-mail list for the REMESO Research and Publication Strategy Group
Rt_labbassar.isy Reglertekniks Labassar
RT_local.isy Employees and PhD students in Automatic Control
RT_SensorFusion.isy For people interested in sensor fusion at automatic control
Rt_teachers.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Rtdoktorander.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Rtisim.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sakerhet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Samverkanskoordinatorer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
SCFMR-UM Forum för svensk klinisk funktionell magnetresonans för kliniker och forskare
sec-info Diskusssionslista för IT-säkerhetsfrågor vid LiU
Security-contacts [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Securitylink [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Securitylink_mg Security Link Management Board
Semmed.isy Upcoming seminars at Control & Communication, LiTH
Sjoped.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
skrammel-1.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Skrammel-2.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Skrammel-3.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Skrammel-4.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Skrammel-5.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Skrammel-6.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
SMRLink-UM Lista om MR-säkerhet
Soc.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Spda.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Stralskydd Listan är en kontaktlista för att nå personer inom LiU och Landstinget (vi har gemensam organisation)som berörs av regler för strålskydd.
Studierektorer.mai Studierektorer på MAI
Studievagledare.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Studivagledare.psykolog.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Stuff-potentiella [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Stuff-potentiella-nyantagna [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sture.it [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sunet-scs.liu [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Svp.bibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sweminetechnet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sysid.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
T-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
TA.isy Gruppen för Teknik och Administration
Tddc.bibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
TEDxNorrkopingInfo [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-b [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-phdcouncil-board [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-t [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-t-dippare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tematisktforum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tenta.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Test Testpostningslista
testlista1.ida testlista 1 IDA
Testlista44 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
tevs-temat Information och maillista till forskningsprogram på tema t
Tsmbackup [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
TUS.isy Teknik/Underhåll/Support
Us-foredragning [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Us-protokoll [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Uv-nytt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
V-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Values-temat [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Valuesinternt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Vild Informationsforum för friluftsföreningen Vild!
Vild-planket Öppet diskussionsforum för friluftsföreningen Vild!
VisibleLearningSverige VisibleLearning plus i Sverige
vision-seminars.isy Computer and Robot Vision Seminar Announcements
Vs.mai Verksamhetsstöd på MAI
Vufo.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Vufotillf.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Webbenheten [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
webbforum Forum för webbansvariga vid LiUs enheter och institutioner
Webbtest Testlista för Patrick och techweb

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix