E-postlistor på lists.liu.se

Välkommen!

Nedan finns en lista över alla offentligt tillgängliga e-postlistor på lists.liu.se. Klicka på en lista för att få mer information om listan, för att anmäla dig, avanmäla dig eller för att ändra dina personliga inställningar för listan. To visit the general information page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended.

List administrators, you can visit administrationssidan to find the management interface for your list.

If you are having trouble using the lists, please contact mailman@lists.liu.se.

   
Lista Beskrivning
Activity-to-energy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Admchef [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-alumni [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-council [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-management [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-students [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-supervisors [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ai-competence-internal [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ai-competence-public [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
AIDA-broadcast [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
AIDA-community [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
AIDA-ledningsgrupp [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
AIDA-partners [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
AIDA-projects [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Alla.mai Alla på MAI
Amofack [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Amug [AMUG]
Antagningsinformation Denna lista är för dig som är kontaktperson gentemot Antagningsenheten vid LiU och/eller bara önskar information om antagningsrelaterade frågor.
Antroforum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Avdelningschefer.mai Avdelningschefer på MAI
B-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Bm.mai Beräkningsmatematik på MAI
Bmund.mai Undervisare på Beräkningsmatematik vid MAI
Campusinfo-norrkoping Information från hyresvärd till hyresgäst,
Campusinfo-valla Information från hyresvärd till hyresgäst,
Carer Informationslista från Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem.
Carer-NEFP Nationellt forsknings/utvecklings/utbildningsnätverk för Efterforskning av försvunna personer
carer-styrelse [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
choruslin Forum för medlemmar i Chorus Lin
choruslin-info Chorus Lins infolista
CMIV-info CMIV-internal
CMIV-MR [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv-mr-philips [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv-mr-siemens [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
CMIV-PhDstudents [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv-researchers [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
CNC-UM CMIVs Neuro-Club
CNG Centrala nätverksgruppen
Comm-students.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Commsys-master.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Commsys.isy Kommunikationssystem
Criticalfuturestudies [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cs.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Csg [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cspr-liu CSPRs interna lista
cspr-smhi CSPR o SMHI samarbete
CVL.isy Maillista för Datorseende
Cvlacademy-news.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
DA.isy Datorteknik
Didacticum-nyhetsbrev [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Digipat-linkoping [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Diskmon.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
doktorander-anst.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
doktorander-ejanst.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
doktorander-int.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
doktorander.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Doktorander.isy PhD students ISY
Drift-lokal.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Drift-timeedit.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
dso-ost Nätverk för dataskyddsombud inom offentlig sektor i Östergötland
Dvbf-humpa [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ecme2019 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ekoinfo Ekonomiinformation från Ekonomienheten
Eks.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Elliit Maillista för forskningssatsningen eLLIIT
Embrace-project Email list for ITEA EMBRACE project
Eq_hallbarhet.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Filosofen Informationslista för forskare, lärare, doktorander och studenteri filosofi, vetenskapsteori, idé- och lärdomshistoria m.m. vidSveriges universitet och högskolor.Det finns även en FILOSOFEN-D lista, som används för diskussioner.
Filosofen-d Diskussionslista för forskare, lärare, doktorander och studenter i filosofi, vetenskapsteori, idé- och lärdomshistoria m.m. vid Sveriges universitet och högskolor.
Foes18 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Forskarstuderande.mai Forskarstuderande på MAI
FS.isy Fordonssystem
FSM-protokoll Lista för utskick av protokoll från FSM
Futuresahead2020 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Futuresahead2021 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
G-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Go-forskarkontakter [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
grants-office-nyhetsbrev Nyhetsbrev från Grants Office om forskningsfinansiering vid LiU
Gs Gröna Sektioner vid LiU
Gun-hu-protokoll [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Gymnasielarare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Gymnasierektorer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ha_test0.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
handledare.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
HLPP2019 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hmv-nytt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hogstadielarare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hogstadierektorer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Holding [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
hu-info Medicinska fakulteten informationslista
humpa Forte - ljud, ljus, dj.
Humsamserien [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
huvudhandledare.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
IAESTE Nyheter från IAESTE LK Linköping
Ias-covid19 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ias-public [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ICG.isy informationskodning
Icpcanalytics.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict16b-2018 Proposal preparation for H2020 call ICT-16-2018(b)
Idaext.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Iei-nyhetsbrev IEI:s nyhetsbrev
Iktspaningar [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
IMH-veckobrev [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
imv-fostud Information till forskarstuderande vid IMV
imv-info Information till anställda vid IMV
Info.cetis CETIS kontakt
Inkopsnytt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Inquirynetwork [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Internationellt-nyhetsbrev [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ITnyheter IT-nyhetsbrev på LiU
IWFLUX Reserach Network IWFLUX
KC [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Kc-bo-test [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
kulturstudier [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ladok-bak-och-framgrund Diskussionsforum för uppföljningsverktyget bak- och framgrund
Lagbevakare Lagbevakare inom miljö/arbetsmiljö/säkerhet
LINK-SIC Intern e-postlista för LINK-SIC
LINK-SIC-External [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Linkoping-ai [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Lisen Seniorföreningens maillista
LiTH-PUG Kontaktlista inom PUG, LiTH:s pedagogiska utvecklingsgrupp
Liu-digitalt-forum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
liu-int-es Mailinglista för ekonomiintendenter (motsv.)
Liu-junior_faculty Utskick/Information till registrerade medlemmar i LIU-Junior Faculty.
Liu-junior_faculty-filfak [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-junior_faculty-medfak [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-junior_faculty-tekfak [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-juniorfacultynews [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-news [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-nytt-e E-postlista för LiU-nytt
Liu-nytt-s E-postlista för LiU-nytt
Liu-web Forum för webbredaktörer m.fl. vid LiU
Liudesign För informationsspridning bland LiUs designforskare och -lärare
Liuexpsust [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liuhum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
liukort-arbetare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
liuphd-board Contact mail for the LiUPhD board (doktorandsektionen)
ln-gdpr Litet nätverk för GDPR
Lonehand Den här listan är till för lönehandläggarnas behov
Lsg-intern.isy LSG ISY
Mac-highed [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Miljorevisorer utsedda
miljosamordn Lista för LiUs miljösamordnare
Mir.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ml-seminars [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Mlsem.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
MLUH Miljöledare inom Universitet och Högskolor
MR-fysik MR-fysik Linköping
MRiRT-QA MRiRT Q/A
MRiRT-Sverige Om användning av MR inom radioterapi
Ms-premier-info Information om och från LiUs Microsoft Premier Support
Ms.mai Matematisk statistik på MAI
Mtm.mai Matematik och tillämpad matematik på MAI
Nadik [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
NISAL Newsletter about research on loneliness.
Njvet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Nkt2019 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
nmr-users-mail Nordic Magnetic Resonance Users Mail
No-reply.kurt.it [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Nyheter.it Driftinfo från LiU Kundcenter
Nyhetsbrev-cetis [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Nyhetsbrev-likavillkor Ge nyheter om lika villkor, jämställdhet och mångfald inom universitetsvärlden och i samhället.
Obelix.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
okk En lista för Östgöta kammarkörs medlemmar
Opencps.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicaannounce3.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicaannounceaccess.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Opt.mai Optimeringslära på MAI
P1 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
P2 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
P3 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
P6-extern [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
p6-temat Information och maillista till forskningsprogram på tema t
Paff [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-nyalista [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-nyalista1 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-nyalista2 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Pius.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
PMR-Users-Mail [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ppgu [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Prefekt Listan är avsedd för information till prefekter
Programvaror.it [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Psykologprogrammet.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
qdoktorander.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Quantforum.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
RAD-sem Radiofysiks seminarier
Registratorer Information till registratorer vid Linköpings information.
Remeso-nbrev-eng REMESO Newsletter
REMESOsem-bounces E-mail list with information about REMESO:s seminar activities
Rpsg-remeso E-mail list for the REMESO Research and Publication Strategy Group
Rt_labbassar.isy Reglertekniks Labassar
Rtisim.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sakerhet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Samverkansenheten Medarbetare på Samverkansenheten
SCFMR-UM Forum för svensk klinisk funktionell magnetresonans för kliniker och forskare
sec-info Diskussionslista för IT-säkerhetsfrågor vid LiU
Securitylink [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Securitylink_mg Security Link Management Board
Semmed.isy Upcoming seminars at Automatic Control, LiU
Sjoped.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
skrammel-1.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Skrammel-2.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Skrammel-3.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Skrammel-4.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Skrammel-5.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Skrammel-6.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
SMRLink-UM Lista om MR-säkerhet
sna-sweden [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Soc.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
SoRoS Social Robotics Sweden
Spda.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
stripe Information och maillista till forskningsprogram på tema t
Studierektorer.mai Studierektorer på MAI
Studievagledare.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Studivagledare.psykolog.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sulf-liu-spam [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
sulf-liu-st SULF/LiU styrelsen
Sweminetechnet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sysid.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
T-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
TEDxNorrkopingInfo [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
TelefonDK [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-b [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-phdcouncil-board [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-t [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-t-dippare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tematisktforum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tenta.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Test Testpostningslista
testlista1.ida testlista 1 IDA
Testlista44 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
tevs-temat Information och maillista till forskningsprogram på tema t
Us-foredragning [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Us-protokoll [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Uv-nytt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
V-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Values-temat [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Valuesinternt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Venue Nytt från tidskriften Venue
Vild Informationsforum för friluftsföreningen Vild!
Vild-planket Öppet diskussionsforum för friluftsföreningen Vild!
VisibleLearningSverige This list is no longer in used. Use ThinkingSchools@LiU.se
vision-seminars.isy Computer and Robot Vision Seminar Announcements
Vs.mai Verksamhetsstöd på MAI
Webbenheten [det finns ingen beskrivning tillgänglig]

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix