E-postlistor på lists.liu.se

Välkommen!

Nedan finns en lista över alla offentligt tillgängliga e-postlistor på lists.liu.se. Klicka på en lista för att få mer information om listan, för att anmäla dig, avanmäla dig eller för att ändra dina personliga inställningar för listan. To visit the general information page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended.

List administrators, you can visit administrationssidan to find the management interface for your list.

If you are having trouble using the lists, please contact mailman@lists.liu.se.

   
Lista Beskrivning
Activity-to-energy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-alumni [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-council [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-management [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-students [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-supervisors [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Aida-compute-users [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
AIDA-ledningsgrupp [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Algd.mai Algebra, geometri och diskret matematik på MAI
Alla.mai Alla på MAI
Amofack [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Amug [AMUG]
Andi.mai Analys och didaktik på MAI
Antagningsinformation Denna lista är för dig som är kontaktperson gentemot Antagningsenheten vid LiU och/eller bara önskar information om antagningsrelaterade frågor.
Antroforum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Avdelningschefer.mai Avdelningschefer på MAI
B-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
cam Centrum för affärsutveckling i mindre företag
Carer Informationslista från Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem.
Carer-doktorander [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Carer-expertrad [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Carer-framtidensskadeplats [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
carer-styrelse [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
choruslin Forum för medlemmar i Chorus Lin
choruslin-info Chorus Lins infolista
CMIV-info CMIV-internal
CMIV-MR [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv-mr-philips [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv-mr-siemens [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
CMIV-PhDstudents [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv-researchers [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
CNC-UM CMIVs Neuro-Club
Comm-students.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Commsys-master.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Commsys.isy Kommunikationssystem
Criticalfuturestudies [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cs.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Csg [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cspr-liu CSPRs interna lista
cspr-smhi CSPR o SMHI samarbete
CVL.isy Maillista för Datorseende
Cvlacademy-news.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
DA.isy Datorteknik
data.ias [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Didacticum-nyhetsbrev [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Digipat-linkoping [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Digital-examination Nyhetsbrev för digitala examinationer med WISEflow.
dso-ost Nätverk för dataskyddsombud inom offentlig sektor i Östergötland
Dvbf-humpa [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ekoinfo Ekonomiinformation från Ekonomienheten
Eks.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Embrace-language-group [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Embrace-project Email list for ITEA EMBRACE project
Embrace-wp3 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Eq_hallbarhet.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
filfakdokt Egen lista till filfak doktorander på IEI (även externa)
Filosofen Informationslista för forskare, lärare, doktorander och studenteri filosofi, vetenskapsteori, idé- och lärdomshistoria m.m. vidSveriges universitet och högskolor.Det finns även en FILOSOFEN-D lista, som används för diskussioner.
Filosofen-d Diskussionslista för forskare, lärare, doktorander och studenter i filosofi, vetenskapsteori, idé- och lärdomshistoria m.m. vid Sveriges universitet och högskolor.
foes [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Foes15 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
foes18_doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Fohandledare Forskningshandledare
Forskarstuderande.mai Forskarstuderande på MAI
FS.isy Fordonssystem
FunMat-II_all FunMat-II general information list (IFM-list)
Futuresahead2020 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Futuresahead2021 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
G-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Go-forskarkontakter [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
grants-office-nyhetsbrev Nyhetsbrev från Grants and Program Offices om forskningsfinansiering vid LiU
Gs Gröna Sektioner vid LiU
Gun-hu-protokoll [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Gymnasielarare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Gymnasierektorer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ha_test0.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Handledare.aspindustriellekonomi [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
helix-medarbetare_forskare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
helix-styrelse [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
helix-vr_koordinatorer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
hfn-ordinarie [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
hfn-styrelse [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hogstadielarare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hogstadierektorer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
hu-info Medicinska fakulteten informationslista
humpa Forte - ljud, ljus, dj.
Humsamserien [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
hydraulikdagar [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
IAESTE Nyheter från IAESTE LK Linköping
ias-friends [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ias-k2 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ias-public [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ICG.isy informationskodning
IFM-dpl IFM - Device Physics LAB users
IFM-lab-rubber IFM Rubber lab users
Iktspaningar [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
imv-fostud Information till forskarstuderande vid IMV
imv-info Information till anställda vid IMV
Info.cetis CETIS kontakt
Inquirynetwork [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ite-lnx-announce Nyhetsbrev ITE-Linux
ITnyheter IT-nyhetsbrev på LiU
KC [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Kc-bo-test [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
kulturstudier [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ladok-bak-och-framgrund Diskussionsforum för uppföljningsverktyget bak- och framgrund
Lagbevakare Lagbevakare inom miljö/arbetsmiljö/säkerhet
LINK-SIC Intern e-postlista för LINK-SIC
LINK-SIC-External [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
LiTH-PUG Kontaktlista inom PUG, LiTH:s pedagogiska utvecklingsgrupp
Liu-digitalt-forum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
liu-int-es Mailinglista för ekonomiintendenter (motsv.)
Liu-junior_faculty Utskick/Information till registrerade medlemmar i LIU-Junior Faculty.
Liu-nytt-e E-postlista för LiU-nytt
Liu-web Forum för webbredaktörer m.fl. vid LiU
Liudesign För informationsspridning bland LiUs designforskare och -lärare
Liuexpsust [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liuhum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
liukort-arbetare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
liuphd-board Please use contact@liuphd.se instead if you want to come in contact with the LiUPhD board (doktorandsektionen)
ln-gdpr Litet nätverk för GDPR
Lonehand Den här listan är till för lönehandläggarnas behov
Lsg-intern.isy LSG ISY
Mac-highed [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Medigit Mailinglista för Medical Digital Twin (MEDigiT) platformen vid CMIV
miljosamordn Lista för LiUs miljösamordnare
Mir.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Mlsem.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
MLUH Miljöledare inom Universitet och Högskolor
MR-fysik MR-fysik Linköping
MRiRT-QA MRiRT Q/A
MRiRT-Sverige Om användning av MR inom radioterapi
Ms-premier-info Information om och från LiUs Microsoft Premier Support
Nadik [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
NISAL Newsletter about research on loneliness.
nmr-users-mail Nordic Magnetic Resonance Users Mail
No-reply.kurt.it [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Nyheter-tema-barn [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Nyheter.it Driftinfo från LiU Kundcenter
Nyhetsbrev-cetis [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Nylistapeter [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Obelix.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ompelabstrategy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Opencps.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicaannounce3.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicaannounceaccess.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
P2 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
P3 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
P6-extern [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
p6-temat Information och maillista till forskningsprogram på tema t
Paff [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-nyalista [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-nyalista1 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-nyalista2 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Pius.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
PMR-Users-Mail [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Postdoctrack [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Prefekt Listan är avsedd för information till prefekter
Programvaror.it [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Psykologprogrammet.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Quantforum.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
RAD-sem Radiofysiks seminarier
Registratorer Information till registratorer vid Linköpings information.
REMESOsem-bounces E-mail list with information about REMESO:s seminar activities
Rpsg-remeso E-mail list for the REMESO Research and Publication Strategy Group
Rt_labbassar.isy Reglertekniks Labassar
Rtisim.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sakerhet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Samverkansenheten Medarbetare på Samverkansenheten
SCFMR-UM Forum för svensk klinisk funktionell magnetresonans för kliniker och forskare
Scientium-Others Forum Scientium - Non members
Scientium-Students [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
sec-info Diskussionslista för IT-säkerhetsfrågor vid LiU
Securitylink [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Securitylink_mg Security Link Management Board
Semmed.isy Upcoming seminars at Automatic Control, LiU
sicfp-invitation [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
sicfp21 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
SMRLink-UM Lista om MR-säkerhet (SMRlink)
sna-sweden info sharing about Sweden-based social network research
SoRoS Social Robotics Sweden
stripe Information och maillista till forskningsprogram på tema t
Studievagledare.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Studivagledare.psykolog.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sweminetechnet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sysid.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
T-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
TEDxNorrkopingInfo [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
tekfakdokt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
TelefonDK [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-b [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-phdcouncil-board [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-t [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-t-dippare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tematisktforum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tenta.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Test Testpostningslista
testlista1.ida testlista 1 IDA
Testlista44 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
tevs-temat Information och maillista till forskningsprogram på tema t
Tima.mai Tillämpad matematik på MAI
Us-foredragning [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Us-protokoll [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Uv-nytt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
V-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Values-temat [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Valuesinternt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Venue Nytt från tidskriften Venue
Verkstad [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Vild Informationsforum för friluftsföreningen Vild!
Vild-planket Öppet diskussionsforum för friluftsföreningen Vild!
vision-seminars.isy Computer and Robot Vision Seminar Announcements
Vs.mai Verksamhetsstöd på MAI
Webbenheten [det finns ingen beskrivning tillgänglig]

Delivered by Mailman
version 2.1.15
Python Powered GNU's Not Unix