Consensus-Medlemsinformation --

 

Om Consensus-Medlemsinformation
Svenska

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet Consensus-Medlemsinformation .

Hur används e-postlistan Consensus-Medlemsinformation
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till consensus-medlemsinformation@lists.liu.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till Consensus-Medlemsinformation

Du kan anmäla dig till Consensus-Medlemsinformation genom att fylla i nödvändig information nedan. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att inte någon annan ska kunna anmäla dig till listan mot din vilja. Detta är en dold lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar bara är tillgänglig för listadministratören.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat.  En gång i månaden kommer du som en påminnelse att få ta emot ditt lösenord i ett e-postbrev.

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden: Svenska  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av Consensus-Medlemsinformation
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Skriv in administratörsadress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Administratörsadress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan Consensus-Medlemsinformation), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan Consensus-Medlemsinformation administreras av vkou at consensus.liu.se
Administrativ sida för Consensus-Medlemsinformation (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på lists.liu.se

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix