E-postlistor på lists.liu.se

Listan finns inte: datorsupport.ibl

Nedan finns en lista över alla offentligt tillgängliga e-postlistor på lists.liu.se. Klicka på en lista för att få mer information om listan, för att anmäla dig, avanmäla dig eller för att ändra dina personliga inställningar för listan. To visit the general information page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the rätt list name appended.

List administrators, you can visit administrationssidan to find the management interface for your list.

If you are having trouble using the lists, please contact mailman@lists.liu.se.

   
Lista Beskrivning
Activity-to-energy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Admchef [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
AF-info Lista för utskick av information till AF:s medlemmar.
Agora-alumni [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-council [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-management [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-students [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Agora-supervisors [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
AIDA-ledningsgrupp [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
AIDA-projects [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ALL.isy Alla på ISY
Alla.mai Alla på MAI
Amug [AMUG]
Antagningsinformation Denna lista är för dig som är kontaktperson gentemot Antagningsenheten vid LiU och/eller bara önskar information om antagningsrelaterade frågor.
Antroforum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Archivetest [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Avdelningschefer.mai Avdelningschefer på MAI
B-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Bm.mai Beräkningsmatematik på MAI
Bmund.mai Undervisare på Beräkningsmatematik vid MAI
Ca.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Campusinfo-norrkoping Information från hyresvärd till hyresgäst,
Campusinfo-valla Information från hyresvärd till hyresgäst,
Carer Informationslista från Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem.
carer-styrelse [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
choruslin Forum för medlemmar i Chorus Lin
choruslin-info Chorus Lins infolista
CMIV-info CMIV-internal
Cmiv-mr [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv-mr-philips [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv-mr-siemens [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
CMIV-PhDstudents [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv-researchers [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cmiv_digipat Utskick Nyhetsbrev Digital Patologi
CNC-UM CMIVs Neuro-Club
CNG Centrala nätverksgruppen
Comm-students.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Commsys-master.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
CommSys-seminars.isy Kommunikationssystem seminarier
Commsys.isy Kommunikationssystem
Consensus-Medlemsinformation [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
consensus-news Nyhetsbrev från Consensus
Consensus-potentiella [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cs.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Csg [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Cspr-liu CSPRs interna lista
cspr-smhi CSPR o SMHI samarbete
CVL.isy Maillista för Datorseende
Cvlacademy-news.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
DA.isy Datorteknik
Dhcp-admin.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Dhcpreg.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Digipat-linkoping [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Digital-learning Nätverket för Forskning och erfarenheter av digitala redskap i lärmiljöer/undervisning vid LiU
Directormusices Nätverk för director musices (motsv) vid svenska universitet.
Diskmon.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Doktorand.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
doktorander-anst.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
doktorander-ejanst.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
doktorander-int.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
doktorander.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Doktorander.isy PhD students ISY
Drift-liunytt.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Drift-lokal.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Drift-timeedit.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Dvbf-humpa [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ekoinfo Ekonomiinformation från Ekonomienheten
Eks.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Elliit Maillista för forskningssatsningen eLLIIT
Emphysis-ec.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Emphysis.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Eoolt.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Eq_hallbarhet.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
esreamembers.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Esreasc.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Filosofen Informationslista för forskare, lärare, doktorander och studenteri filosofi, vetenskapsteori, idé- och lärdomshistoria m.m. vidSveriges universitet och högskolor.Det finns även en FILOSOFEN-D lista, som används för diskussioner.
Filosofen-d Diskussionslista för forskare, lärare, doktorander och studenter i filosofi, vetenskapsteori, idé- och lärdomshistoria m.m. vid Sveriges universitet och högskolor.
Fog.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Fograpport.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Forskarstuderande.mai Forskarstuderande på MAI
Fredagsmys [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
FS.isy Fordonssystem
G-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Genderandeducation [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Go-forskarkontakter [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
grants-office-nyhetsbrev Nyhetsbrev från Grants Office om forskningsfinansiering vid LiU
Gs Gröna Sektioner vid LiU
Gun-hu-protokoll [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Gymnasielarare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Gymnasierektorer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ha_test0.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
handledare.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helix [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helix-book [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helix.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixacademy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixconf2013 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixforskare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixforskare.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixhmt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixiab [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixinkind [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixkonferens [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixkontakter [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixkorridor [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixnab [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixpartners [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixpartners.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixpartnersalla [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixstyrelse [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixstyrelse.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Helixvr [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hogstadielarare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hogstadierektorer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Holding [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hrplus-omvarld.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hrplus-sysforv.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Hrplus-teknik.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
hu-info Medicinska fakulteten informationslista
humpa Forte - ljud, ljus, dj.
Humsamserien [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
huvudhandledare.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
IAESTE Nyheter från IAESTE LK Linköping
Ias-public [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ICG.isy informationskodning
Icpcanalytics.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict16b-2018 Proposal preparation for H2020 call ICT-16-2018(b)
Idaext.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Iei-nyhetsbrev IEI:s nyhetsbrev
Ike [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Iktspaningar [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
IMH-veckobrev [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
imv-fostud Information till forskarstuderande vid IMV
imv-info Information till anställda vid IMV
Info.cetis CETIS kontakt
Inkopsnytt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Inquirynetwork [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Internationellt-nyhetsbrev [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ITnyheter [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
IWFLUX Reserach Network IWFLUX
Kallekula1 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Kansli.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
KC [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
kulturstudier [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Kurt.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ladok-bak-och-framgrund Diskussionsforum för uppföljningsverktyget bak- och framgrund
Lagbevakare Lagbevakare inom miljö/arbetsmiljö/säkerhet
LCSB Systems biology at Linköping University
LINK-SIC Intern e-postlista för LINK-SIC
LINK-SIC-External [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Lintek-potentiella [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Lisam-nyhetsbrev Nyhetsbrev för Lisam
Lisen Seniorföreningens maillista
Lith-pug Kontaktlista inom PUG, LiTH:s pedagogiska utvecklingsgrupp
Liu-40 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-beslut-liu [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-ca.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-digitalt-forum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
liu-int-es Mailinglista för ekonomiintendenter (motsv.)
Liu-junior_faculty Utskick/Information till registrerade medlemmar i LIU-Junior Faculty.
Liu-junior_faculty-filfak [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-junior_faculty-medfak [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-junior_faculty-tekfak [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-juniorfacultynews [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-news [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Liu-nytt-e E-postlista för LiU-nytt
Liu-nytt-s E-postlista för LiU-nytt
Liu-web Forum för webbredaktörer m.fl. vid LiU
Liudesign För informationsspridning bland LiUs designforskare och -lärare
Liudok-info information till användare av LiUDok
Liuexpsust [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
liukort-arbetare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
liukort-info-student Information om liu-kortet
Liukort-intern Interninformation LiU-kort
liuphd-board Contact mail for the LiUPhD board (doktorandsektionen)
Lonehand Den här listan är till för lönehandläggarnas behov
Lsg-intern.isy LSG ISY
Mac-highed [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Miljo Diskussion kring miljöfrågor vid LiU
miljoforsk Informationsspridning och diskussion om forsknings- och utbildningsfregor inom omredet miljv
Miljorevisorer utsedda
miljosamordn Lista för LiUs miljösamordnare
Mimernet.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Mir.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
mlrg.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Mlsem.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Modprod-announce.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Modprod-board.ida MODPROD center board
Modprod-members.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Modrio.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Moses-announce.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Moses-members.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Moses.ida MOSES Steering committee
MR-fysik MR-fysik Linköping
MRiRT-QA MRiRT Q/A
MRiRT-Sverige Om användning av MR inom radioterapi
Ms-premier-info Information om och från LiUs Microsoft Premier Support
Ms.mai Matematisk statistik på MAI
Mtm.mai Matematik och tillämpad matematik på MAI
Nadik [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Net Information och diskussion om datornät vid LiU
Nfsun.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
NISAL Newsletter about research on loneliness.
Njvet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
nmr-users-mail Nordic Magnetic Resonance Users Mail
No-reply.kurt.it [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Nsc-hyresgastinfo [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Nyheter.it Driftinfo från LiU Kundcenter
Nyhetsbrev-cetis [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Nyhetsbrev-likavillkor Ge nyheter om lika villkor, jämställdhet och mångfald inom universitetsvärlden och i samhället.
Obelix.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
okk En lista för Östgöta kammarkörs medlemmar
Omusability.ida For general OpenModelica usability issues.
Opencps.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelica-twitter.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelica.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicaannounce1.ida For all those who want to stay up to date in OpenModelica world.
Openmodelicaannounce3.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicaannounceaccess.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicabuilds.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicacrashreports.ida Sends the OpenModelica crash reports.
Openmodelicadevelopers.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicainterest.ida For users and developers that want to participate to discussions and to the community.
Openmodelicamacusers.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicaoptim.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openmodelicapython.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Openprod.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Opt.mai Optimeringslära på MAI
Orm-medlem Listan ska användas till att kommunicera aktiviteter i nätverket och andra typer av information av värde för nätverkets medlemmar
Osmc-board.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Osmc.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
p6-temat Information och maillista till forskningsprogram på tema t
Paff [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Pedius.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Pediustemp.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peter-bupp-test [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peter-testit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-nyalista [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-nyalista1 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-nyalista2 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Peters-testlista [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Piau.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Piautemp.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Pius.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
PMR-Users-Mail [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Polopoly-info [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
polopoly-referensgrupp Forum för diskussion och erfarenhetsutbyte för polopolys referensgrupp
ppgu [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Prefekt Listan är avsedd för information till prefekter
Programvaror.it [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Psykologprogrammet.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Public [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
qdoktorander.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Quantforum.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
RAD-sem Radiofysiks seminarier
Registratorer Information till registratorer vid Linköpings information.
Remeso-nbrev-eng REMESO Newsletter
REMESOsem-bounces E-mail list with information about REMESO:s seminar activities
Root-console.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Rpl.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Rpl.ibv [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Rpsg-remeso E-mail list for the REMESO Research and Publication Strategy Group
Rt_labbassar.isy Reglertekniks Labassar
Rtdoktorander.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Rtisim.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sakerhet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Samverkanskoordinatorer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
SCFMR-UM Forum för svensk klinisk funktionell magnetresonans för kliniker och forskare
sec-info Diskussionslista för IT-säkerhetsfrågor vid LiU
Security-contacts [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Securitylink [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Securitylink_mg Security Link Management Board
Semmed.isy Upcoming seminars at Automatic Control, LiU
Sjoped.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
skrammel-1.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Skrammel-2.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Skrammel-3.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Skrammel-4.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Skrammel-5.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Skrammel-6.ida [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
SMRLink-UM Lista om MR-säkerhet
Soc.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
SoRoS Social Robotics Sweden
Spda.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Specialvis Om visualisering och lärande för personer med särskilda behov
Stralskydd Listan är en kontaktlista för att nå personer inom LiU och Landstinget (vi har gemensam organisation)som berörs av regler för strålskydd.
Studierektorer.mai Studierektorer på MAI
Studievagledare.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Studivagledare.psykolog.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Stuff-potentiella [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Stuff-potentiella-nyantagna [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sture.it [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sunet-scs.liu [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Svp.bibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sweminetechnet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Sysid.isy [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
T-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
TA.isy Gruppen för Teknik och Administration
Tddc.bibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
TEDxNorrkopingInfo [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-b [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-phdcouncil-board [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-t [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tema-t-dippare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tematisktforum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Tenta.unit [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Test Testpostningslista
testlista1.ida testlista 1 IDA
Testlista44 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
tevs-temat Information och maillista till forskningsprogram på tema t
TUS.isy Teknik/Underhåll/Support
Us-foredragning [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Us-protokoll [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Uv-nytt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
V-doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Values-temat [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Valuesinternt [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Vild Informationsforum för friluftsföreningen Vild!
Vild-planket Öppet diskussionsforum för friluftsföreningen Vild!
VisibleLearningSverige VisibleLearning plus i Sverige
vision-seminars.isy Computer and Robot Vision Seminar Announcements
Vs.mai Verksamhetsstöd på MAI
Vufo.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Vufotillf.ibl [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Webbenheten [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
webbforum Forum för webbansvariga vid LiUs enheter och institutioner
Webbtest Testlista för Patrick och techweb

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix