LiTH-PUG -- Kontaktlista inom PUG, LiTH:s pedagogiska utvecklingsgrupp

 

Om LiTH-PUG
Svenska

Denna lista är avsedd som ett snabbt och enkelt sätt att få ut meddelanden inom LiTH:s pedagogiska utvecklingsgrupp. Listan är endast tillgänglig för medlemmar i gruppen. Observera att svar går till avsändaren, inte automatiskt till hela listan.

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet LiTH-PUG . (The current archive is only available to the list members.)

Hur används e-postlistan LiTH-PUG
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till lith-pug@lists.liu.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till LiTH-PUG

Du kan anmäla dig till LiTH-PUG genom att fylla i nödvändig information nedan. Detta är en stängd lista, vilket betyder att din ansökan måste godkännas av listans administratör. När din anmälan har behandlats, kommer du att få listadministratörens beslut skickat till dig i ett e-postbrev. Detta är också en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat.  En gång i månaden kommer du som en påminnelse att få ta emot ditt lösenord i ett e-postbrev.

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden: Svenska  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av LiTH-PUG
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan LiTH-PUG), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan LiTH-PUG administreras av lasse.alfredsson at liu.se
Administrativ sida för LiTH-PUG (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på lists.liu.se

Delivered by Mailman
version 2.1.15
Python Powered GNU's Not Unix