NISAL -- Newsletter about research on loneliness.

 

Om NISAL

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet NISAL .

Hur används e-postlistan NISAL
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till nisal@lists.liu.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till NISAL

Du kan anmäla dig till NISAL genom att fylla i nödvändig information nedan. Detta är en stängd lista, vilket betyder att din ansökan måste godkännas av listans administratör. När din anmälan har behandlats, kommer du att få listadministratörens beslut skickat till dig i ett e-postbrev. Detta är också en dold lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar bara är tillgänglig för listadministratören.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat.  En gång i månaden kommer du som en påminnelse att få ta emot ditt lösenord i ett e-postbrev.

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden:  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av NISAL
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Skriv in administratörsadress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Administratörsadress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan NISAL), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan NISAL administreras av anna.martin at liu.se
Administrativ sida för NISAL (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på lists.liu.se

Delivered by Mailman
version 2.1.15
Python Powered GNU's Not Unix