Lagbevakare -- Lagbevakare inom miljö/arbetsmiljö/säkerhet

 

Om Lagbevakare
Svenska

Denna lista fungerar som informationskanal från LiUs centrala funktioner inom miljö/laboratoriesäkerhet/arbetsmiljö kopplat till laboratorieverksamhet till de lagbevakare som utsetts av institutionen/motsvarande.

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet Lagbevakare .

Hur används e-postlistan Lagbevakare
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till lagbevakare@lists.liu.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till Lagbevakare

Du kan anmäla dig till Lagbevakare genom att fylla i nödvändig information nedan. Detta är en stängd lista, vilket betyder att din ansökan måste godkännas av listans administratör. När din anmälan har behandlats, kommer du att få listadministratörens beslut skickat till dig i ett e-postbrev. Detta är också en dold lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar bara är tillgänglig för listadministratören.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat.  En gång i månaden kommer du som en påminnelse att få ta emot ditt lösenord i ett e-postbrev.

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden: Svenska  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av Lagbevakare
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Skriv in administratörsadress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Administratörsadress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan Lagbevakare), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan Lagbevakare administreras av hanna.wessman at liu.se, helena.tegehed.dahlin at liu.se, anna.a.gustafsson at liu.se
Administrativ sida för Lagbevakare (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på lists.liu.se

Delivered by Mailman
version 2.1.15
Python Powered GNU's Not Unix