LCSB -- Systems biology at Linköping University

 

Om LCSB
Svenska

This is the email-list for the Linköping Centre for Systems Biology. It gives regular updates about all events at Linköping University that are related to systems biology, i.e. modelling of biological systems, and systems-wide measurements (omics). The email-list is also used to help spread information about open positions, M.Sc. projects, etc. All people who are interested (scientists, students, and others) are very welcome to join the email-list, and all who have joined are able to post to the list. There are no charges or obligations involved in joining the list.

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet LCSB .

Hur används e-postlistan LCSB
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till lcsb@lists.liu.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till LCSB

Du kan anmäla dig till LCSB genom att fylla i nödvändig information nedan. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att inte någon annan ska kunna anmäla dig till listan mot din vilja. Detta är en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat.  En gång i månaden kommer du som en påminnelse att få ta emot ditt lösenord i ett e-postbrev.

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden: Svenska  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av LCSB
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan LCSB), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan LCSB administreras av gunnar.cedersund at liu.se
Administrativ sida för LCSB (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på lists.liu.se

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix