REMESOsem-bounces -- E-mail list with information about REMESO:s seminar activities

 

Om REMESOsem-bounces
Svenska

Som medlem i den här listan får du information om REMESO:s (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle) seminarieverksamhet, inkluderande bilagor med textunderlag för seminarierna.

As member of this list You will receive information about seminar avtivities at REMESO (Institute for Migration, Ethnicity and Society) including attachments with texts for the seminars.

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet REMESOsem-bounces . (The current archive is only available to the list members.)

Hur används e-postlistan REMESOsem-bounces
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till remesosem-bounces@lists.liu.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till REMESOsem-bounces

Du kan anmäla dig till REMESOsem-bounces genom att fylla i nödvändig information nedan. Detta är en stängd lista, vilket betyder att din ansökan måste godkännas av listans administratör. När din anmälan har behandlats, kommer du att få listadministratörens beslut skickat till dig i ett e-postbrev. Detta är också en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat.  En gång i månaden kommer du som en påminnelse att få ta emot ditt lösenord i ett e-postbrev.

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden: Svenska  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av REMESOsem-bounces
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan REMESOsem-bounces), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan REMESOsem-bounces administreras av anders.neergaard at isv.liu.se, eva.rehnholm at isv.liu.se, magnus.dahlstedt at isv.liu.se, neergaard.anders at gmail.com
Administrativ sida för REMESOsem-bounces (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på lists.liu.se

Delivered by Mailman
version 2.1.15
Python Powered GNU's Not Unix